2018-01-10

Wybrane jednostki gminne w Szczyrku, Wiśle i Pszczynie będą korzystały z gazu dostarczanego przez HEG. Za organizacje postępowań odpowiedzialne były Urzędy Gmin, które przewodniczyły grupom zakupowym.

Dostarczane przez HEG błękitne paliwo popłynie m. in. do: gminnych urzędów, szkół, przedszkoli oraz innych jednostek użyteczności publicznej. 

- Zwycięstwo w przetargach organizowanych w ramach grupy zakupowej cieszy tym bardziej, że jednoznacznie potwierdza konkurencyjność naszej oferty – podkreśla Piotr Kasprzak, Członek Zarządu ds. Operacyjnych HEG. – Oszczędności wygenerowane 
w ten sposób Gminy mogą przeznaczyć na inne, istotne z punktu widzenia społeczności lokalnej, cele.

- Od trzech lat w gminie Pszczyna dokonujemy zbiorowych zakupów na dostawę gazu. Podpisaliśmy umowę z firmą, która dostarczy paliwo do ponad trzydziestu podmiotów. Są to jednostki organizacyjne gminy, spółki, a także placówki oświatowe. Takie działanie pozwala wypracować olbrzymie oszczędności. Podobnie praktyki stosujemy w przypadku zakupów energii elektrycznej. W ostatnich latach znacznie obniżyliśmy rachunki za prąd – mówi Dariusz Skrobol, Burmistrz Pszczyny.

- Zawsze stawiam sobie za cel optymalizację kosztów funkcjonowania gminy. Powszechnie wiadomo, że samorządowy budżet jest ograniczony, dlatego cieszę się, gdy za rozsądną cenę otrzymujemy dobrą jakość. Tak będzie w tym przypadku, gdyż razem z pozostałymi gminami skupionymi w grupie zakupowej, obniżymy rachunki za gaz – mówi Tomasz Bujok, Burmistrz Wisły.

Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej oszczędzają, zmieniając dostawców gazu. W listopadzie spółka HEG zwyciężyła w dużym przetargu na dostawy gazu 
do podmiotów zrzeszonych w grupie zakupowej pod przewodnictwem Urzędu Miasta Gdynia.  
 

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie