2018-02-07

Prawie 20 tys. odbiorców, 2,1 mld zł przychodu, ok. 5% rynku, prawie czterokrotny wzrost dostarczanego gazu w porównaniu z 2015 r. – tak spółka HEG (Hermes Energy Group S.A.) zamyka 2017 r.

Podczas dzisiejszego śniadania prasowego Piotr Kasprzak, członek zarządu ds. operacyjnych HEG oraz dr hab. Jan Chadam i dr inż. Wiesław Prugar, członkowie rady nadzorczej HEG rozmawiali m.in. o nowelizacji ustawy o zapasach, dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, projekcie Baltic Pipe oraz sukcesach i planach spółki Hermes Energy Group S.A. Omawiano też obecną sytuację na polskim rynku błękitnego surowca w kontekście Europy i świata.

- 5 lat temu Towarowa Giełda Energii wprowadziła instrumenty handlu gazem. HEG jest obecny na rynku niemal od początku procesów liberalizacyjnych. Po czterech latach jesteśmy największym niezależnym sprzedawcą gazu w Polsce. Liczby mówią same za siebie. Obecnie dostarczamy gaz do niemal 20 tys. odbiorców, co w 2017 zapewniło nam 2,1 mld zł przychodu. To wzrost o 140% w stosunku do poprzedniego roku. W specyficznych warunkach konkurencyjnych, udało nam się zdobyć ok. 5% rynku. Obecnie skupiamy się na odbiorcach detalicznych, dlatego w 2018 r. chcielibyśmy podpisać 50 tys. nowych umów w tym sektorze. Dostrzegamy również możliwości rozwoju współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Szukając oszczędności, lokalni włodarze organizują przetargi, w których bardzo często przedstawiamy najkorzystniejszą ofertę. Obecnie mamy 70 umów podpisanych z JST, co stanowi wzrost o 55% w stosunku do początku 2017 roku. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w walce z zanieczyszczeniem powietrza gminy szukają bardziej ekologicznych źródeł ciepła – mówi Piotr Kasprzak, członek zarządu ds. operacyjnych HEG.

W związku z dynamicznym rozwojem spółka musi zadbać również o odpowiednie zasoby. Obecnie HEG zatrudnia prawie 150 osób - dodatkowe etaty doprowadziły do konieczności zwiększenia przestrzeni biurowej. Od marca 2018 r. wszyscy pracownicy będą ulokowani
w nowej siedzibie przy ul. Postępu 18A w Warszawie.

- Jak widać na przykładzie naszej spółki wolny rynek gazu w Polsce rozwija się. Nie oznacza to, że nie napotykamy na pewne problemy. Do największych z nich zaliczam nowelizację ustawy o magazynowaniu gazu, która znacząco ogranicza procesy liberalizacyjne. Zdaję sobie sprawę z faktu, że bezpieczeństwo energetyczne kosztuje. Jednak ostatnie wydarzenia wskazują, że bezpieczeństwo nie jest głównym celem, jaki przyświecał nowej ustawie. Zwiększając wymagane rezerwy surowca i ograniczając ich lokalizację do terenów Polski, zmniejsza się dopływ zagranicznego gazu – wyjaśnia Prezes Kasprzak. – Oznacza to ograniczenie dywersyfikacji źródeł i w konsekwencji osłabienie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Podczas spotkania poruszono również kwestie związane z dywersyfikacją źródeł gazu do Polski.

- Wolny rynek surowców może rozwijać się tylko w sytuacji, gdy rozbudujemy infrastrukturę
i zapewnimy mnogość kierunków dostaw. Im więcej połączeń międzysystemowych, tym lepiej dla rynku, ale też dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Oczywiście rozwój infrastruktury nie może odbywać się w oderwaniu od kryterium ekonomicznego –
wyjaśnia dr. hab. Jan Chadam, członek rady nadzorczej HEG.

Jednym z punktów dyskusji były prognozy ekspertów na najbliższy rok.

- Gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym paliwem kopalnianym. Coraz więcej krajów, dostrzega zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia powietrza i wybiera błękitne paliwo. Mam na myśli między innymi Chiny, będące w grupie największych konsumentów gazu – tłumaczy dr. inż. Wiesław Prugar. – Aspekt ekologiczny i atrakcyjne ceny surowca powodują, że od pewnego czasu obserwujemy trend wzrostowy zużycia gazu, który najprawdopodobniej utrzyma się w 2018 roku. Obserwując jak istotny dla Polaków stał się problem smogu, można z dużym prawdopodobieństwem prognozować, że również nad Wisłą utrzyma się taka tendencja. Powiększający się rynek to okazja dla ambitnych graczy, takich jak HEG.

***

HEG (Hermes Energy Group S.A.) to największy w 100% polski, niezależny sprzedawca gazu, działający na zliberalizowanych rynkach w Polsce i Europie. Bazując na bogatym doświadczeniu, HEG oferuje produkty i usługi związane ze sprzedażą, obrotem hurtowym i dostawami gazu. Ponadto spółka zajmuje się dyspozycją
i bilansowaniem oraz consultingiem związanym z błękitnym paliwem. Od 2017 r. działalność HEG została poszerzona o energię elektryczną.

Najwyższy poziom usług oraz profesjonalne podejście do potrzeb i wymagań stawianych przez Klientów oraz partnerów handlowych gwarantuje kadra zarządzająca HEG. Nasi specjaliści zdobywali doświadczenie
w zakresie handlu i sprzedaży gazu ziemnego, zarządzania portfelami klientów, fizycznej obsługi dostaw oraz wsparcia regulacyjnego w największych przedsiębiorstwach w Polsce, a także w spółkach dedykowanych do handlu i optymalizacji aktywów działających na europejskich rynkach energii.

Misją HEG jest oferowanie gazu i prądu na warunkach wolnorynkowych, a także przekazywanie pasji i wiedzy związanej z rynkiem energetycznym. Kluczowa w tym kontekście jest edukowanie odbiorców, że gaz i prąd są produktami jak wszystkie inne, a konsument powinien dokonać świadomych wyborów.

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie