2017-07-17

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą nowe zasady utrzymywania obowiązkowych zapasów paliw - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Nowe regulacje mają zabezpieczyć w razie kryzysu przesłanie zapasów gazu z zagranicy. Ustawa wzbudziła protest prawie całej branży poza PGNiG. 

Według rządu, zasadniczym celem ustawy jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do polskich odbiorców, zarówno firm, jak i zwykłych Polaków. Ważne jest także wprowadzenie ułatwień dla podmiotów zobowiązanych do utrzymywania obowiązkowych zapasów błękitnego paliwa.

Ustawa wzbudziła protesty niemal całej branży poza PGNiG. O złagodzenie przepisów zaapelowały PKPP Lewiatan, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo_Handlowa i Towarzystwo Obrotu Energią. Ta ostatnia organizacja skupia zarówno państwowych, jak prywatnych traderów. Za handel gazem wzięły się bowiem niemal wszystkie państwowe spółki energetyczne, niektóre, jak Tauron, intensywnie reklamują ten produkt.

Jak pisze wysokienapięcie.pl., nowelizację ustawy o zapasach gazu, zdaniem branży energetycznej, zapewni PGNiG wyłączność na import, a niezależnych importerów zmusi do wycofania się z rynku. UOKiK i URE ostrzegają przed wzrostem cen gazu. 

Najważniejsze dla konsumentów uwagi URE dotyczą jednak wzrostu cen wskutek wejścia ustawy w życie. URE szacuje, że restrykcje nałożone na importerów spowodują wzrost cen hurtowych o 4 proc., co przełoży się na podwyżkę dla końcowych użytkowników od 0,1 do 2,2 proc. Ale urząd twierdzi, że w rzeczywistości podwyżki mogą być wyższe.

Konkluzja opinii URE jest jednoznaczna - jeśli ustawa wejdzie w życie w tym kształcie, jedynym graczem na rynku - dyktującym ceny - pozostanie PGNiG, co może doprowadzić do monopolizacji rynku. URE twierdzi także, że ustawa nie poprawi bezpieczeństwa energetycznego, a wręcz je pogorszy.

„Ograniczenie puli zdolności przesyłowej pozostającej w swobodnej dyspozycji przedsiębiorstw gazowych (...) może uniemożliwić napełnienie krajowych instalacji magazynowych przed sezonem zimowym, a więc przyczynić się. Do pogorszenia bezpieczeństwa dostaw gazu” - czytamy w stanowisku URE.

Dalsza część artykułu dostępna jest pod linkiem: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rynek-energetyczny-andrzej-duda-podpis-ustawa,226,0,2345698.html

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie