2018-04-23

Hermes Energy Group SA otrzymała wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych w kategorii najaktywniejszy klient domu maklerskiego działający na rynku gazu w roku 2017. 

W branym pod uwagę okresie aż 14% wolumenu obracanego na giełdzie stanowiły transakcje HEG. To o 2% więcej niż w 2016 r. Spółka od 2014 r. nieustająco odnotowuje bardzo dobre wyniki w zakresie aktywności na TGE.

Powstanie Hermes Energy Group SA w 2014 r .było możliwe dzięki postępującej liberalizacji rynku i wprowadzeniu na TGE instrumentów umożliwiających obrót błękitnego paliwa. Tym bardziej cieszy nas wyróżnienie Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., które jest jednoznacznym potwierdzeniem, że nasz model biznesowy i inwestycje w kadrę najlepszych specjalistów z rynku gazu procentuje – wyjaśnia Piotr Kasprzak, prezes Hermes Energy Group SA. – Równie istotnym wyznacznikiem sukcesu spółki jest przejęcie w ciągu 3 lat około 5% rynku oraz fakt, że 9/10 Klientów HEG jest zadowolonych z naszych usług.

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie