2016-09-09

Rynek gazu w sierpniu 2016 r. cechował się dynamicznymi spadkami cen surowca. W okresie tym można było zauważyć dekorelację między cenami ropy i gazu. W sierpniu, pierwszy raz od wielu miesięcy, nie odnotowano pojawienia się nowych podmiotów z koncesją na obrót paliwami gazowymi. Obecnie taką koncesję posiadają 191 przedsiębiorstwa.

Podmioty działające na rynku

Liczba podmiotów, które działają na rynku gazu w Polsce stale rośnie. Na koniec 2015 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) posiadało 171 podmiotów. Obecnie koncesję taką posiadają już 191 podmioty. Należy jednak zauważyć, że w sierpniu żaden nowy podmiot nie uzyskał takie koncesji, co może świadczyć o nasyceniu rynku. W przypadku koncesji na obrót gazem ziemny z zagranicą (OGZ), w tym okresie zezwolenie takie uzyskało jedno przedsiębiorstwo. Na koniec 2015 r. koncesję taką posiadało 61 przedsiębiorstw, obecnie to 71 podmiotów.

Kształtowanie się cen gazu w sierpniu

Końcówka lipca 2016 przebiegła pod znakiem gwałtownych spadków na rynku ropy oraz wzrostów na rynku węgla. W czasie 7 ostatnich sesji w lipcu, ceny ropy Brent spadły o ponad 12%. Gwałtowna wyprzedaż surowca spowodowana była rosnącymi obawami o panującą nadpodaż na globalnym rynku, szczególnie w kontekście słabnącego popytu w krajach azjatyckich. Trend spadkowy kontynuowany był do drugiego sierpnia, kiedy ropa WTI przekroczyła psychologiczną barierę 40 dolarów za baryłkę, natomiast notowania ropy Brent spadły do poziomu 41,51 USD/bbl. Po raz ostatni, tak niskie ceny obserwowane były w kwietniu br.

Na przełomie lipca i sierpnia można było zauważyć, że w relacji do cen ropy, ceny gazu pozostawały na relatywnie wysokim poziomie. Różnica ta wynikała głównie z powodu znacznej podwyżki cen węgla, który w okresie od 20 kwietnia do 31 lipca podrożał o ponad 36%. W rezultacie wzrosła konkurencyjność bloków energetycznych zasilanych gazem ziemnym w stosunku do elektrowni węglowych, co było czynnikiem stabilizującym ceny gazu ziemnego. Trend wzrostowy na rynku węgla, trwający do 15 sierpnia, doprowadził do osiągnięcia nowych maksimów na poziomie 63,5 USD/T dla kwartału frontowego API2.

Odbicie cen ropy nastąpiło w reakcji na dane o zapasach agencji API z dnia 2 sierpnia, które wykazały większy niż spodziewał się rynek spadek zapasów ropy w USA. Tendencję wzrostową umocniła informacja agencji EIA z 3 sierpnia o dużym spadku zapasów benzyny. Dane o zapasach benzyny mają szczególny wpływ na ceny surowca w trakcie tzw. „driving season” w USA, czyli w miesiącach letnich.

Dalszy ciąg artykułu dostępny na: http://biznesalert.pl/heg-dynamiczne-spadki-cen-gazu-w-sierpniu/

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie