2017-05-09

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował raport podsumowujący pierwszy kwartał 2017 roku dotyczący zmian sprzedawcy gazu w Polsce. W stosunku do 31 grudnia 2016 roku, na zmianę sprzedawcy zdecydowało się prawie 15 tysięcy podmiotów.

"Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy gazu wśród odbiorców uprawnionych. Liczba zmian sprzedawcy jest prostym i wiarygodnym miernikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu."

Z danych URE wynika, że od grudnia 2011r. do końca marca 2017r. odnotowano już 93 416 zmian sprzedawcy gazu w Polsce. Jest to wynik pokazujący, iż świadomość konsumentów dotycząca uwolnionego rynku jest coraz większa, a co za tym idzie, częściej decydują się oni na zmianę sprzedawcy. 

Pełen raport dostępny jest pod linkiem: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7022,Zmiana-sprzedawcy-gazu-kolejne-wyniki-monitoringu-Prezesa-URE.html

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie